ASBIS Romania distribuitor major de echipamente si componente IT

 

Scopul postului:

-  Coordonează și organizează activitatea departamentului de Contabilitate: trasează și distribuie sarcini și activități, cu termenele limită și rezultatele așteptate aferente ale celor 3 Contabili din subordinea sa, le monitorizează modul de realizare al sarcinilor/activităților, le evaluează performanța și răspunde în mod direct de rezultatele activității departamentului de Contabilitate. 

Activități principale:

- Verifică balanța lunară, soldurile și rulajele balanței precum și corelația dintre evidența contabilă și jurnal;

- Supervizează implementarea procedurilor de contabilitate statutară cu ajutorul programului informatic;

- Stabilește modul de înregistrare a mijloacelor fixe în Registrul mijloacelor fixe și verifică calculul amortizării acestora, cât și a imobilizărilor necorporale și a concesiunilor;

- Stabilește împreună cu top managementul companiei categoriile de provizioane de înregistrat;

- Verifică și analizează conturile de venituri și cheltuieli ale companiei;

- Verifică executarea inventarierii contabile, conform regulamentelor în vigoare;

- Asigură calcularea impozitelor și taxelor companiei, întocmirea și depunerea tuturor declarațiilor fiscale în termenele prevăzute de lege;

- Asigură elaborarea și depunerea altor rapoarte statistice solicitate de autorități;

- Asigură întocmirea și depunerea situațiilor financiare statutare, în termenele prevăzute de lege și de grup;

- Menține relația cu autoritățile statului (Administrația Financiară, Direcțiile de Impozite și Taxe Locale, Garda Financiară, etc.);

- Asistă echipele de auditori pentru efectuarea auditului companiilor de care răspunde, cu toate lucrările aferente implicate;

- Întocmește analize financiar-contabile solicitate de către top mangementul companiei;

- Urmăreste constant modificările legislative în domeniul contabil-fiscal, asigură implementarea lor în companie și cunoașterea acestora în cadrul departamentului și companiei.

Cerințele postului:

- Studii superioare economice finalizate;

- Statutul de Expert contabil- CECCAR;

- Cunoștințe solide de fiscalitate;

- Minim 5 ani experiență de Contabil Sef, preferabil în companie de distribuție sau în firma de contabilitate;

- Limba engleză minim nivel mediu;

- Atenție la detaliu, fire organizată și minuțioasă;

- Caracter integru, conștiinciozitate;

- Capacitate de sinteză și privire de ansamblu, abilități de planificare, organizare și coordonare, capacitatea de mobilizare și antrenare a oamenilor.

Daca vrei un rol în povestea ASBIS, scrie-ne pe hr@asbis.ro.